Интернет за всеки дом или офис

Неограниченият достъп до Интернет по LAN мрежа предполага услуга, която не е лимитирана по време или обем. В този случай клиента има непрекъснат сигнал съобразно избраната услуга от тарифния план.

Услугите са атрактивни със своето гарантирано качество, високи скорости и конкурентни цени, които са съобразени с различните потребителски групи.

Всички IP адреси са реални-статични.
В ненатоварените часови зони получавате допалнителен капацитет.